Breaking

Sunday, August 2, 2020

SINAU ANGKA JAWA

Belajar Angka Jawa

Angka Jawa cacahe sanga, wiwit angka 1 nganti 9 ditambah das (nol).

Wujude angka Jawa kasebut yaiku:


TATA PANULISE ANGKA JAWA

Amarga angka Jawa dijupuk saka aksara Jawa mula kanggo mbedakake aksara karo angka digunakake pada pangkat. Dadi angka Jawa panulise diapit pada pangkat.

Tuladha:

Dhuwitku ana 78.350.

Menawa samburine angka Jawa ana pada lingsa utawa pada lungsi, mula samburine angka Jawa banjur tanpa pada pangkat.

Sugeng angudi ngelmi. (*)

No comments:

Post a Comment