Breaking

Sunday, January 15, 2023

TEJA – TTS BASA JAWA EDHISI 1

sasana widya guru


Bocah-bocah ana kalodhangan iki ayo dolanan tembung! Dolanan iki jenene teka-teki silang utawa dicekak TTS. Tegese TTS yaiku dolanan tembung sing lumrahe awujud kotkak-kothak werna ireng lan putih. Cethane maneh kothak-kothak iku ana sing mengiwa lan manengen, sarta mendhuwur lan mengisor.

 

Tujuwan saka dolanan tembung iki kanggo ngisi kothak putih nggunakake aksara supaya dadi tembung utawa gatra tartamtu. Kabeh iku ditindakake kanthi manut pituduh sing kanggo wangsulan tartamtu. Kothak sing ireng (utawa warna liyane) lumrahe digunakake kanggo misahake tembung utawa gatra sing beda.

 

Teka-teki silang utawa TTS iki nggunakake basa Jawa lan cumawis rong puluh jinis kang bisa dipilih:

 

 

Tindakna TTS iku manut karo paugeran kang disarujuki lan muga-muga bisa diwangsuli kanthi trep. Sugeng makarya! (*)

No comments:

Post a Comment