Breaking

Monday, January 17, 2022

NGUMPULAKE VIDHEO MACA GEGURITAN

Sinau Maca Geguritan


Bocah-bocah ana kalodhangan iki ayo sinau maca geguritan. Geguritan sing diwaca bisa kokpilih saka salah siji perangan iki:

 

  • Indonesiaku anggitane Septika Ratna S.
  • Merapi anggitane Putu Aryana
  • Taman anggitane J.F.X. Hoery
  • Simpang Lima anggitane Rama Sudi Yatmana
  • Bumiku anggitane Ibu Sunami

 

Sakabehe geguritan iku bisa dideleng ing buku Kirtya Basa Kelas 7.


Tuladha maca geguritan kaya mangkene:


 

Sawise rampung anggonmu nggawe video maca geguritan, banjur kumpulna lumantar link iki:

===>>> PENGUMPULAN VIDEO MEMBACA GEGURITAN

 

Sugeng makarya!

No comments:

Post a Comment