Breaking

Monday, September 6, 2021

TEKS CRITA WAYANG ”JENENGKU GATHUTKACA”

TEKS CRITA WAYANG ”JENENGKU GATHUTKACA”


Wacan iki wujude crita wayang sing wis digubah nggunakake basa sing luwih prasaja. Crita wayang minangka salah sijine wacan narasi. Tuladhane wacan narasi bisa awujud crita wayang, crita rakyat, dongeng, wacan bocah, cerkak, lan sapunanggalane. Ing saben crita utawa narasi fungsi utamane kanggo marisake nilai budi pekerti, norma-norma sosial, budaya, lan adat istiadat.


Coba gatekna wacan crita wayang iki kanthi premati!

 
Muga-muga bisa migunani. Nuwun! (*)

No comments:

Post a Comment