Breaking

Sunday, August 29, 2021

NASKAH SANDHIWARA BASA JAWA KANTHI IRAH-IRAHAN “BALI SEKOLAH”


Bocah-bocah ing kalodhangan iki ayo padha sinau maca naskah sandhiwara kanthi irah-irahan “Bali Sekolah”. Naskah kasebut kapethik saka buku Kirtya Basa 3. Ayo saiki diwiwiti maca bebarengan karo kanca-kancamu.Muga-muga bisa migunani. Nuwun! (*)

No comments:

Post a Comment