Breaking

Sunday, August 15, 2021

SINAU MACA TEMBANG KINANTHI LARAS SLENDRO PATHET SANGA

Tembang Kinanthi Laras Slendro Pathet Sanga


Bocah-bocah ing kalodhangan iki ayo padha sinau maca tembang Kinanthi laras slendro pathet sanga. Perlu dingerteni yen tembang kinanthi iki kapethik saka Serat Wulang Reh anggitane Susuhunan Paku Buwana IV ing Kasunanan Surakarta.


SRAMBAHAN LARAS SLENDRO PATHET SANGA

Sadurunge maca tembang Kinanthi laras slendro pathet sanga, ayo maca srambahan laras slendro pathet sanga luwih dhisik.

  


TITILARAS TEMBANG KINANTHI LARAS SLENDRO PATHET SANGA

Kaya mangkene iki tuladhane maca titilaras Kinanthi laras slendro pathet sanga.


>>> Titilaras Tembang Kinanthi Larik 1>>> Titilaras Tembang Kinanthi Larik 2


>>> Titilaras Tembang Kinanthi Larik 3


>>> Titilaras Tembang Kinanthi Larik 4


>>> Titilaras Tembang Kinanthi Larik 5


>>> Titilaras Tembang Kinanthi Larik 6CAKEPAN TEMBANG KINANTHI LARAS SLENDRO PATHET SANGA

Kaya mangkene iki tuladhane maca titilaras Kinanthi laras slendro pathet sanga.


>>> Cakepan Tembang Kinanthi Larik 1>>> Cakepan Tembang Kinanthi Larik 2


>>> Cakepan Tembang Kinanthi Larik 3


>>> Cakepan Tembang Kinanthi Larik 4


>>> Cakepan Tembang Kinanthi Larik 5


>>> Cakepan Tembang Kinanthi Larik 6MACA TITILARAS LAN CAKEPAN TEMBANG KINANTHI LARAS SLENDRO PATHET SANGA

Sawise maca titilaras lan cakepan saben larik, saiki ayo maca kanthi jangkep titilaras lan cakepan tembang Kinanthi laras slendro pathet sanga iki.

 Muga-muga pasinaon maca tembang Kinanthi laras slendro pathet sanga iki bisa migunani. Nuwun! (*)

No comments:

Post a Comment