Breaking

Monday, August 23, 2021

SINAU NEMBANG MACAPAT POCUNG LARAS SLENDRO PATHET 9

Tembang Pocung Slendro Sanga

Ayo sinau nembang.


Tembang Pocung

Ing kalodhangan iki, ayo bebarengan nyinau nembang Pocung Laras Slendro Pathet 9. Cakepan tembang Pocung kaya ing ndhuwur iku kapethik saka Serat Wedhatama kang dianggit dening KGPAAP Mangkunegara IV Kasultanan Ngayogyakarta.

 

SRAMBAHAN LARAS SLENDRO PATHET 9


Srambahan Laras Slendro Pathet Sanga


Sadurunge nembangake, awake dhewe kudu nyinau luwih dhisik babagan srambahan utawa tata urutane titi laras ing laras slendro pathet 9. Srambahane kaya mangkene:

TITI LARAS TEMBANG POCUNG LARAS SLENDRO PATHET 9

Sawise nyinau srambahane utawa wilayah nadane, mula saiki ayo nyinau babagan titi larase. Titi laras utawa endhek dhuwure swara iki mengko minangka pathokane anggonmu nembang. Supaya luwih gampang, gatekna titi laras tembang Pocung laras slendro pathet sanga ing saben-saben larike/gatrane.

Titi laras gatra kapisanTiti laras gatra kapindhoTiti laras gatra kateluTiti laras gatra kapapat

 


CAKEPAN TEMBANG POCUNG LARAS SLENDRO PATHET 9

Sawise gladhen babagan titi laras, saiki ayo coba nembangake Pocung laras slendro pathet 9 kanthi cakepane / lirike. Anggone nembangake, kudu padha karo titi larase kang wis disinau mau. Supaya luwih gampang, ayo disinau saben-saben larike.


Cakepan gatra kapisanCakepan gatra kapindhoCakepan gatra kateluCakepan gatra kapapat


 

Salah sawijine cara supaya bisa nembang kanthi becik yaiku kanthi bola-bali dibaleni utawa diambali. Suwening suwe, awakmu bakal bisa wasis nembang. Saliyane iku, yen nemu titi laras kang ora pas nalika dirungu, awakmu bakal krasa. Muga-muga mupangati. (*)

No comments:

Post a Comment