Breaking

Thursday, November 30, 2023

NGUMPULAKE VIDHEO SESORAH

sasana widya guru


Bocah-bocah ana kalodhangan iki ayo sinau nindakake sesorah utawa pidhato. Perlu dimangerteni menawa sesorah iku minangka kaprigelan wicara kang ditindakake ing sangarepe wong akeh kanthi tujuwan ngandharake gagasan utawa idhe.

 

Underaning perkara kang bisa dipilih kanggo nindakake sesorah:

  • Seni lan Budaya Jawa
  • Basa lan Sastra Jawa
  • Pasinaon Basa Jawa ing Pawiyatan

 

Tuladha vidheo nindakake sesorah kaya mangkene:


 


Sawise rampung anggonmu nggawe vidheo sesorah, banjur kumpulna lumantar link iki:

 

===>>> NGUMPULAKE VIDHEO NINDAKAKE SESORAH

 

Sugeng makarya lan matur nuwun! (*)

No comments:

Post a Comment