Breaking

Thursday, December 29, 2022

KERJA

sasana widya guru


Oleh:

Bangkit Irmanudin Bahri

 

Kerja kerja kerja

Ungkapan yang menarik untuk diucapkan

Apalagi oleh orang berpetuah

Kerja untuk diri sendiri

Kerja untuk orang lain

Kerja untuk semuanya

 

Bekerja adalah pilihan

Iya betul, pilihan hidup

Hidup untuk bekerja?

Atau kerja untuk hidup?

 

Kerja tidak sekadar kerja

Pernah berpikir kerja cerdas?

Kerja cerdas bukan hanya kerja keras

Bahkan kerja keras tidak berarti kerja payah

 

Kerja kerja kerja

Kerja cerdas, kerja keras, kerja payah

Haruskan memilih di antaranya?

 

Surabaya, 18 Desember 2022

No comments:

Post a Comment