Breaking

Wednesday, June 10, 2020

ASILE PASINAON TEMBUNG MAWA PANAMBANG DITULIS NGANGGO AKSARA JAWA

Asile sinau tembung mawa panambang ditulis nganggo Aksara Jawa bisa dideleng ana ing kene:


No comments:

Post a Comment