Breaking

Tuesday, August 30, 2022

NGGAWE POSTER KANTHI TEMA KUTHA SURABAYA

NGGAWE POSTER KANTHI TEMA KUTHA SURABAYA


Bocah-bocah ana kalodhangan iki ayo sinau nggawe poster kanthi ekspresif. Poster sing kokgawe iki sumbere saka teks tanggapan dheskriptif sing wis koktulis sadurunge. Perlu dingerteni yen teks tanggapan dheskriptif yaiku wacan sing ngandharake sawijine barang kanthi jlentreh.

 

Poster iki nggunakake tema Kutha Surabaya kanthi subtema kaya mangkene:

  • Papan pariwisata
  • Seni budaya
  • Dhedhaharan

 

Poster sing wis dadi bisa diunggah lumantar link iki:

 

Ngumpulake Poster Basa Jawa Tema Kutha Surabaya

 

Sugeng makarya lan matur nuwun! (*)

No comments:

Post a Comment