Breaking

Monday, February 28, 2022

NGUMPULAKE VIDHEO MACA TEMBANG MACAPAT

NGUMPULAKE VIDHEO MACA TEMBANG MACAPAT


Bocah-bocah ana kalodhangan iki ayo sinau maca tembang macapat kanthi ekspresif. Tembang macapat sing diwaca bisa kokpilih saka salah siji perangan iki:

 

 • Pucung
 • Maskumambang
 • Gambuh
 • Mijil
 • Durma
 • Megatruh
 • Kinanthi
 • Asmaradana
 • Pangkur
 • Sinom
 • Dhandhanggula

 

Bocah-bocah bisa ndeleng tuladhane tembang macapat ing buku Kirtya Basa Kelas 7.

 

Tuladha maca tembang macapat kaya mangkene:


 

Sawise rampung anggonmu nggawe video maca geguritan, banjur kumpulna lumantar link iki:

 

===>>> PENGUMPULAN VIDEO MEMBACA TEMBANG MACAPAT

 

Sugeng makarya lan matur nuwun! (*)

No comments:

Post a Comment