Breaking

Monday, September 20, 2021

PAMAWAS MACA CRITA CEKAK

PAMAWAS TUMRAP MACA CRITA CEKAK

Bocah-bocah sajrone kalodhangan iki ayo padha rembugan lan menehi pamawas tumrap kanca-kancamu sing nindakake maca crita cekak kanthi irah-irahan Ludrug Tinggalane Leluhurku.

 

Pambiji sing ditindakake ngenani:

  • Titi swara yaiku cara mbedakake unine utawa jinise swara.
  • Greget saut yaiku imbal-imbalan utawa genti genten anggone guneman para paraga.
  • Polatan yaiku nuduhake praupane pamaos nalika maca cerkak.

 

Dibuat dengan Padlet

No comments:

Post a Comment