Breaking

Saturday, March 13, 2021

MEMBACA GEGURITAN BERJUDUL BUMIKU

Puisi Jawa Bumiku Karya Ibu Sunami


Geguritan adalah puisi Jawa yang bergenre baru yang berbentuk bebas, karena tidak terikat oleh guru gatra, guru wilangan, dan guru lagu seperti pada tembang macapat. Berikut ini adalah video membaca geguritan dengan judul “Bumiku” karya Ibu Sunami.
Supaya bisa memperjelas pemaknaan terhadap geguritan berjudul “Bumiku” karya Ibu Sunami, berikut ini syairnya.

 

BUMIKU

Dening: Ibu Sunami

 

Bumi iki aku sing nduweni

Sapa Bapa Adam lan Ibu Hawa

Ora tuku ora nyewa

Dak sedhot hawane dak sesep sari banyune

Rumasuk ing balung nembus sungsum

Mili saranduning badan tumekan jantung

 

Bumi iki aku sing nduweni

Warisan saka bapa biyung

Wujud kali lan gunung

Dak pundhi dak sengkuyung ing dhadha lan mustaka

Dadia jimat sangune agesang

Run tumurun anak putu

 

Kowe sapa lan saka ngendi pinangkamu

Kok wani gawe dredah ngaru biru

Sak dumuk bathuk, sak nyari bumi

Dak labuhi, nganti kowe ngerti

Yen bumi warisan iki kowe ora nduweni

 

Kowe sapa lan arep apa

Kok wani ngesatake kali, nggundhuli alas jati

Mung arep njupuk sari tanpa ngopeni

 

Bumi iki aku sing nduweni

Run temurun anak putu

Lan mung aku lan anak putu sing kudu njaga lan ngopeni

 

(Panjebar Semangat No. 25-22 Juni 2013, kaca: 40)

 

Mari mengapresiasi geguritan sebagai karya sastra Jawa yang adiluhung. (*)


No comments:

Post a Comment